احکام

حکم رقصیدن از نظر مراجع تقلید

داروخانه آنلاین داروپلاس

حکم رقصیدن از نظر آیت الله خامنه ای:

 

مسئله: آیا رقص محلی در عروسی‏ها جایز است؟ شرکت در این مجالس چه حکمی دارد؟

 

جواب: رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند، مثل این‌‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌‌گونه ‏ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است؛ و در حکم فوق تفاوتی بین مجلس عروسی و غیر آن نیست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامی‏ باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

 

مسئله: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقی حرام است یا حلال؟ و در صورتی که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

 

جواب: رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌‌گونه ‏ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسده‏ ای باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود، واجب است.

 

مسئله: رقص محلی مرد برای مرد و زن برای زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان، چه حکمی دارد؟

 

جواب: رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌گونه ‏ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏ ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است.

 

مسئله:مشاهده رقص دسته‏جمعی مردان و رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن چه حکمی دارد؟

 

جواب. نگاه‌کردن به آن اگر موجب تحریک شهوت شود و یا باعث تأییدِ فرد گناه‌کار و تجّری او و یا ترتّب فساد گردد، جایز نیست.

 

مسئله:اگر رفتن به عروسی به‌خاطر احترام به عادت‌های اجتماعی باشد آیا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعی دارد؟

 

جواب: اصل شرکت در عروسی‏ هایی که احتمال رقص در آن‌ها وجود دارد تا زمانی که به عنوان تأییدِ مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.

 

مسئله: آیا رقص زن برای شوهرش یا مرد برای همسرش حرام است؟

 

جواب: اگر رقص زن براى شوهرش یا برعکس، همراه ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد.

 

مسئله:. آیا رقصیدن در جشن عروسی فرزندان جایز است هرچند توسط پدران یا مادران در مجالس عروسی فرزندانشان باشد؟

 

جواب: اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هرچند توسط پدران و مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد.

 

مسئله: زن شوهرداری در عروسی‌ها بدون اطلاع شوهرش در برابر بیگانگان می‏رقصد و این عمل را چندین بار تکرار کرده و امر به معروف و نهی از منکر شوهرش در او اثر نمی‏کند، تکلیف چیست؟

 

جواب: رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز مى‏گردد.

 

مسئله: رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسی روستایی که آلات موسیقی در آن‌ها به‌کار می‏رود چه حکمی دارد؟ و تکلیف ما دربرابر آن چیست؟

 

جواب: رقص زنان در برابر بیگانگان و همچنین هر رقصى که موجب مفسده و برانگیخته‌شدن شهوت گردد، حرام است و به‌کارگیرى آلات موسیقى و گوش‌دادن به آن‌ها هم اگر به‌صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظیفه مکلّفین در این موارد نهى از منکر است.

 

مسئله:رقص کودک ممیّز در مجالس زنان یا مردان، اعم از این‌که پسر باشد یا دختر، چه حکمی دارد؟

 

جواب :  کودک غیربالغ چه پسر و چه دختر تکلیفى ندارد ولى سزاوار نیست افراد بالغ او را تشویق به رقص کنند.

 

مسئله: ایجاد مراکزی برای آموزش رقص چه حکمی دارد؟

 

جواب: ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.

 

مسئله: رقص مردان در برابر زنانی که از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در برابر مردانی که از محارم آنان هستند، اعم از این‌که سببی باشند یا نسبی، چه حکمی دارد؟

 

جواب: در رقص حرام فرقى بین مرد یا زن نیست و همچنین فرقى نمى‏کند که در برابر محرم باشد یا در برابر نامحرم.

 

مسئله: آیا مبارزه نمایشی با عصا در عروسی‏ها جایز است؟ اگر همراه آن آلات موسیقی به‌کار روند چه حکمی دارد؟

 

جواب: اگر به‌صورت بازى ورزشى تفریحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى‏نفسه اشکال ندارد، ولى به‌کارگیرى آلات موسیقى به نحو لهوى و طرب‏آور، به هیچ وجه جایز نیست.

 

مسئله:«دبکه» چه حکمی دارد؟ (نوعی رقص محلی است که در آن افراد دست‌ها را به‌هم انداخته و به‌گونه‏ای هماهنگ پاهای خود را همراه با پرش و حرکات بدنی به زمین می‏کوبند که صدای شدید و منظمی ایجاد می‏کند.)

 

جواب: اگر عرفاً رقص محسوب شود، حکم رقص را دارد.

 

حکم رقصیدن از نظر آیت الله سیستانی

 

پرسش: آیا زن می تواند دربرابر شوهرش با موزیک و یا بدون آن، برقصد؟

پاسخ: بدون موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب ،جایز می یاشد.

پرسش: آیا یادگیری هنر رقص جایز است؟

پاسخ: بنابر احتیاط به طور مطلق جایز نمی باشد.

پرسش: آیا رقصیدن در تنهایی نیز اشکال دارد ؟

پاسخ: رقصیدن زن برای زن یا به تنهایی ـ به احتیاط واجب ـ جایز نیست .

پرسش: آیا رقص برای ورزش و ایجاد شادی با خواهر یا مادر اشکال دارد؟

پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست.

پرسش: آیا رقصیدن سنتی با رقصهای نوین و غربی در حکم متفاوتند ؟

پاسخ: اگر رقص باشد اشکال دارد.

پرسش: رقصیدن مرد در مجلس مردانه چه حکمی دارد؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

پرسش: می خواستم حکم رقص زن برای زن را در مجالس عروسی اگر صرفا برای ابراز شادی عروسی باشد را بدانم؟

پاسخ: بنابر احتیاط لازم جایز نیست.

پرسش: حکم رقصیدن برای مردان و زنان چیست؟

پاسخ: رقص زن برای زنان و مرد برای مردان بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از دید دیگران باشد جایز است .

پرسش: رقصیدن شخص در آینه برای خودش چه حکمی دارد؟

پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست.

حکم رقصیدن از نظر آیت الله العظمی بهجت

رقص زن براى زن و یا مرد براى مرد و زن براى شوهر خود، چه صورت دارد؟

جواب. اشکال دارد.

 رقصیدن زن در جایى که مرد نامحرم نیست، چه حکمى دارد؟ هم چنین رقص مرد براى مرد چه حکمى دارد؟

جواب. رقصیدن زن در مجالس زنان و یا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک است.

 

 آیا فرقى در رقص با آهنگ و بدون آهنگ و رقص در قسمتى از بدن و یا تمامى بدن وجود دارد؟

جواب. خیر.

 

 رقصیدن و یاد دادن آن به دیگران؛ مرد به مرد یا زن به زن و یا زن به شوهر خود و دریافت جایزه و یا پول در قبال آن، چه صورتى دارد؟

جواب. تمام موارد ذکر شده، اشکال دارد.

 

 وظیفه ما در مجالسى ـ مثل جشن عقد و عروسى ـ که زن در مقابل مرد مى رقصد، چیست؟

جواب. وظیفه شما نهى ازمنکر است و شرکت در چنین مجالسى حرام مى باشد.

 

آیا جایز است زن در میان زنان برقصد؟ و اگر جایز نباشد، حکم نشستن زنان در تالارها و در چنین مجالسى چگونه است؟

جواب. در صورتى که اگر جمع نشوند نمى خوانند و نمى رقصند؛ پس جمع شدنشان کمک بر این عمل است و اگر این عمل حرام است، کمک به آن هم، کمک بر گناه است.

 

آیا رقص محلى در عروسى ها جایز است؟ شرکت در این مجالس چه حکمى دارد؟

جواب. چنان چه ذکر شد، رقصیدن زن در مجالس زنان و یا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک است. و شرکت در این مجالس اگر سبب تشویق یا کمک به آن ها نباشد، حرام نیست.

 

آیا رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ و موسقى حرام است؟ و در صورتى که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

جواب. رقص در مجالس زنانه حتى بدون آهنگ هم اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک آن است و بودن در آن جا، اگر سبب تشویق یا کمک به آن ها نباشد، حرام نیست.

 رقص محرم براى محرم چه صورتى دارد؟

جواب. اشکال دارد.

 براى جلوگیرى از رقص و ترانه در مراسم عروسى چه باید کرد؟

جواب. با رعایت شرایط و مراتب نهى ازمنکر باید از هر راه مشروع از چنین اعمالى جلوگیرى نمود.

 

رقصیدن داماد در مجلس زنان چه حکمى دارد؟

جواب. حرام است.

 

 رقص زن نزد برادر و خواهر و والدین خود، چه حکمى دارد؟

جواب. اشکال دارد.

 

آیا اگر دلایل عقلانى بعضى از احکام الهى براى کسى مشخص نشود (مانند دلیل حرام بودن رقص زن براى زن، اگر هیچ حالتى بین طرفین به وجود نیاید) مى تواند با استناد به آن، عمل حرام و… را مرتکب شود؟

جواب. عقل بشر از ادراک تمام مصالح و مفاسد احکام، قاصر و ناتوان است و لذا به این عنوان نمى تواند مرتکب اعمال حرام گردد.

 

در رقص اگر تحت تأثیر قرار نگیریم، چه حکمى دارد؟

جواب. رقص حتى در صورت عدم تأثیر بر فردى که مى رقصد نیز اشکال دارد.

 

 آیا دیدن فیلم رقص اشکال دارد؟

جواب. اگر قصد ریبه و لذت باشد، اشکال دارد.

 

. در موقع رقصیدن در عروسى، پول دادن و پول گرفتن چه حکمى دارد؟

جواب. اشکال دارد.

 

 رقص کودکانى که به سن بلوغ نرسیده اند، در مجالس عروسى چه حکمى دارد؟

ج. کودک قبل از سن بلوغ تکلیفى ندارد اما بزرگ ترها نباید مشوّق آن ها باشند.

حکم رقصیدن از نظر حضرت امام خمینی

: واجب رقصیدن خانمها در هر کجا اعم از مجلس عقد وعروسی ویا مولودی ها جایز نیست مگر رقصیدن زن برای شوهرخود .
(احکام روابط زن ومرد -ص ۱۴۵)

نظر آیت ا…. گلپایگانی درباره ی رقصیدن

: فقط رقص زن برای شوهر جایز است ودر غیر این مورد حرام است .

نظر آیت ا… اراکی درباره ی رقصیدن

رقص اشکال دارد.

 

نظر  آیت ا…. صافی گلپایگانی درباره ی رقصیدن

فقط رقص زن برای شوهرش جایز است ودرغیر این حرام است .

نظر آیت ا…. وحید خراسانی درباره ی رقصیدن

رقصیدن مطلقا – با قطع نظر از ترتیب هرگونه خلاف شرع وعنوان محرم دیگری – بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

 

منبع: سایت رسمی مراجع معظم تقلید

زائر

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن