دانستنی ها

درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات عالیات

جدول درجه بندی هتل های عتبات عالیات عراق و تعریف گروه قیمتی در کاروان های اعزامی سازمان حج وزیارت به عتبات عالیات عراق

داروخانه آنلاین داروپلاس

درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات عالیات

نامه الکترونیکچاپ

جدول درجه بندی هتل های عتبات عالیات عراق و تعریف گروه قیمتی در کاروان های اعزامی سازمان حج وزیارت به عتبات عالیات عراق

 

** علت اسکان دو کاروان با پرداخت هزینه های متفاوت در یک هتل  **

 

۱۳۰۴ احرار ۳ ب ۰۷۸۰۲۶۰۱۰۰۱ نجف اشرف – آخر شارع رسول – قرب شیخ بشیر نزدیک
۱۲۸۵ ارض القداح ۲ ب شارع بنات الحسن (ع) – مقابل گاراژ رابطه نزدیک
۱۳۰۵ ارض المعموره ۲ الف شارع بنات الحسن – وسط شارع هاتف دور
۱۰۹۸ اطیاب (حولی) ۲ ب شارع حولی روبروی وادی السلام – جنب هتل وادی جمیل نزدیک
۱۳۰۶ اعراف ۲ ب میدان نفق – اول خیابان سدیر جنب هتل رویال نزدیک
۱۲۹۳ الابراج ۲ ب شارع بنات الحسن شارع رسول جنوبی روبروی فندق روضه نزدیک
۱۲۵۲ ام ابیها ۲ ب ۰۷۸۰۱۴۰۴۴۶۴ امتداد شارع الرسول .نزدیک شارع مدینه متوسط
۱۲۲۰ ام القری ۲ الف ۰۷۸۱۴۴۸۶۴۶۱ ساحه النفق ابتدای شارع امام علی (ع) مجاور مصرف الرافدین نجف – مقابل عماره الحیاه نزدیک
۱۱۶۷ انوارالصادق الامین ۳ الف مقابل بنات الحسن روبروی امجاد الضیافه نزدیک
۱۰۰۷ بدران حذف ۰۷۸۰۰۰۰۰۵۴۱ محله الحویش – شارع المحیط ( سور ) متوسط
۱۱۱۶ برکات الحوراء ۳ ب شارع محیط – مقابل جبل الحویش متوسط
۱۲۳۰ براثا ۳ ب ۰۷۸۰۴۷۳۷۴۷۱ شارع السور – مقابل پارکینگ طبقاتی نزدیک
۱۳۱۶ برج ذوالفقار ۲ ج نزدیک
۱۲۶۷ بستان ۲ الف ۰۷۷۱۰۳۴۵۹۰۱ نجف اشرف – بنات الحسن – روبروی باب قبله – (فاصله تا حرم مطهر ۵۵۰ متر) نزدیک
۱۲۹۶ بیان ۲ الف شارع مدینه – جنب فندق ضفاف النجف متوسط
۱۰۱۵ تبوک ۲ ب ۰۷۸۰۱۳۲۷۵۹۹ شارع امام علی ( ع ) – مرکز تجاری – مقابل کراج متوسط
۱۱۷۶ ثقلین ۲ ب ۰۷۸۰۱۰۱۰۹۱۰ شارع بنات الحسن – پشت گارا ژ رابطه نزدیک
۱۲۷۶ جبل النور ۳ الف شارع بنات الحسن – مقابل شارع السدیر – بعد از هتل قائم متوسط
۱۱۹۷ جنه الخلد ۲ ب ۰۷۸۰۲۷۰۰۷۱۰ شارع امام علی ( ع )خلف مجلس الا علی آشپز خانه مرکزی فدک دور
۱۰۷۳ جنه الزهرا ۳ الف shamsa-1073 شارع رابطه ( بنات الحسن ) – بین شارع الرسول و جبل الحویش نزدیک
۱۲۳۴ جنه الفواد ۳ ب ۰۷۸۱۱۸۶۴۴۶۱ خان المخضر بجانب معمل ثلج الحاج جابرمحی الدین دور
۱۱۹۸ جنه الوحید ۳ الف ۰۷۸۰۹۴۴۳۰۵۴ نجف اشرف: مقابل بنات الحسن نزدیک
۱۱۵۹ جوهره نجف ۳ ب مقابل بنات الحسن جوار ریحانه المصطفی متوسط
۱۲۴۳ حائر ۲ ج ۰۷۸۱۰۴۲۰۸۸۱ نجف اشرف – شارع هاتف – قرب شارع المدینه دور
۱۱۹۳ درالندی ۲ ب ۰۷۸۲۹۳۴۱۱۹۴ شارع امام علی ( ع ) مقابل جامعه الاسلامیه نزدیک
۱۲۷۰ دله ۲ ب ۰۷۸۰۱۰۰۰۴۵۴ النجف الشرف – شارع المدینه – قرب جامع الجوهرچی دور
۱۲۵۷ دیار حبیب ۲ ب ۰۷۸۰۱۰۰۰۴۵۴ نزدیک .شارع الهاتف .مجاور فندق الباقر متوسط
۱۱۹۰ رایه ۲ ج ۰۷۶۰۱۷۴۴۵۱ شارع امامخان المخضرالقدیم خلف مجلس اعلا-مجاور هتل وادی مقدس دور
۱۱۱۹ رسل ۳ الف ۰۷۸۱۷۷۷۷۳۵۲ ضلع جنوب غربی حرم امام علی (ع) – شارع امام صادق غربی نزدیک
۱۱۷۷ رقیم ۳ الف محله الحویش – شارع المحیط ( سور ) نزدیک صافی صفا متوسط
۱۰۵۱ ریحانه المصطفی ۳ ب شارع رابطه – مقابل شارع الرسول – پشت گاراژ رابطه متوسط
۱۲۶۲ ساحل ۲ الف ۰۷۸۰۱۰۱۰۸۹۶ شارع . امتداد شارع المدینه. امتداد شارع الرسول متوسط
۱۱۷۹ سفینه الحسین ۳ الف شارع بنات الحسن -مقابل هتل انوار صادق الامین نزدیک
۱۰۸۷ سفینه النجات ۳ الف ۰۷۸۱۸۵۰۰۰۰۴ شارع مدینه – قرب جامع الرحباوی دور
۱۲۱۴ صفوه ۳ ب ۰۷۸۱۵۸۱۶۳۸۸ نجف اشرف شارع بنات الحسن -شارع الرسول-قرب مسجد جوهرچی متوسط
۱۰۷۲ صفین ۳ ب ۰۷۸۰۱۰۷۷۱۲۰ جنوب شارع بنات الحسن ( رابطه ) – انتهای شارع سدیر – مقابل نادی الموظفین متوسط
۱۱۳۹ ضیافه الامین ۲ الف ۰۷۸۰۱۲۲۹۲۵۷ شارع المحیط – نبش شارع طوسی- مقابل ورودی وادی السلام نزدیک
۱۲۹۴ طوی ۲ الف شارع بنات الحسن متوسط
۱۲۲۶ غالب ۲ الف ۰۷۶۰۱۸۰۳۶۴۸ نجف الاشرف – شارع امام علی (ع) خلف مسجد شاکری دور
۱۱۷۰ فصول ۲ ب ۰۷۸۰۲۸۱۴۱۰۰ شارع بنات الحسن – مقابل شارع السدیر متوسط
۱۳۰۲ قصر الصفا ۳ ب شارع خورنق – مجاور بنات الحسن نزدیک
۱۰۱۴ قصرالبدر ۳ ب ۰۷۸۰۰۸۰۶۰۴۲ شارع امام علی (ع) – مقابل جامعه الاسلامیه متوسط
۱۲۴۹ قصرالجنان ۲ الف ۰۷۸۲۶۰۳۸۸۳۱ خان المخضر.شارع علا ء دوش دور
۱۱۴۱ قصرالدر ۱ ج ۳۳۳۳۷۱ امام زین العابدین شرقی(فاصله تا حرم مطهر ۱۰۰متر) نزدیک
۱۱۸۷ قصرالزائرین ۳ ب ۰۷۸۱۲۱۱۹۴۵۲ نجف پایین تر از میدان نفق – میدان عمده فروش ها متوسط
۱۲۱۲ قصرالشفاعه ۳ الف ۰۷۸۰۹۱۱۳۶۵۰ نجف- بعد از خیابان رابطه نزدیک پارکینگ رابطه و هتل قصرالفهد-داخل فرعی متوسط
۱۲۰۹ قصرالفهد ۳ الف ۰۷۷۳۰۱۴۹۸۲۵ شارع بنات حسن پشت گاراژ رابطه جنب هتل ریحانه المصطفی متوسط
۱۱۴۳ قصرالمولی ۲ ج شارع امام صادق غربی – نرسیده به شارع المحیط جهت مقام صافی صفا نزدیک
۱۲۲۷ لیث ۳ ب ۰۷۸۲۲۷۷۷۴۵۸ النجف الاشرف – شارع السدیر – مجاور مصرف الخلیج التجاری نزدیک
۱۲۴۱ لیوان ۲ الف ۰۷۸۰۷۸۲۹۲۳۱ شارع بنات الحسن – مقابل شارع السدیر – روبروی هتل یعسوب متوسط
۱۰۱۳ مباهله ۳ الف ۰۷۸۰۹۲۳۵۱۱۲ شارع امام علی (ع) – مقابل جامعه الاسلامیه متوسط
۱۲۶۹ مدینه العطاء ۲ الف ۰۷۸۱۲۰۰۸۸۰۷ شارع امام علی (ع) مقابل جامعه الاسلامیه بجوار فندق درالندی نزدیک
۱۲۰۸ مدینه العلم ۳ الف ۰۷۸۰۷۵۱۰۳۱۹ شارع المحیط – مقابل کراج متعدد الطوابق نزدیک
۱۳۰۳ نجمه الذهبیه ۲ الف نجف – ثوره العشرین – شارع ابوصخیر- جنب فندق ریماس دور
۱۲۴۷ نخیل ۲ الف ۰۷۸۱۷۳۲۲۱۱۲ شارع المدینه مقابل اعدادیه النجف البنین دور
۱۳۱۵ نسیم الفرات ۲ ب متوسط
۱۲۰۲ نور بنی هاشم ۳ ب ۰۷۸۱۱۵۶۹۹۰۰ شارع امام صادق(ع) خلف مضیف امام علی (ع) نزدیک
۱۱۶۳ نورالشمس ۳ ب ۰۷۸۰۱۳۹۶۹۹۷ شارع المدینه کوچه قبل از هتل سفینه النجات دور
۱۰۶۶ نورالعباس ۲ ج ۰۷۸۰۷۵۰۹۸۱۲ شارع امام صادق غربی – مقابل صافی صفا نزدیک
۱۰۶۹ هادی ۳ ب ۳۷۳۸۲۴ شارع بنات الحسن ( رابطه ) – نبش شارع الرسول(فاصله تا حرم مطهر ۴۳۰متر) نزدیک
۱۲۸۲ هلال ۲ الف ۰۷۸۰۱۲۶۴۸۱۲ شارع المدینه – شارع سدیر – خلف مستشفی القدیم متوسط
۱۱۱۸ وادی الجمیل ۳ ب ۰۷۸۰۱۴۰۴۳۱۶ میدان نفق – شارع محیط ( السور ) نزدیک
۱۲۴۲ یعسوب ۳ الف ۰۷۸۲۵۶۲۶۶۶۳ شارع بنات الحسن – مقابل شارع السدیر-روبروی هتل لیوان متوسط
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن