آداب قرض گرفتن

دانستنی ها

آداب قرض دادن و قرض گرفتن در اسلام

کسى که به مؤمنى قرض داد، منتظر بماند تا پرداخت قرض براى او امکان پذیر شود؛ یعنی همان طور که…

بیشتر بخوانید »
بستن