آیت الله عیسی قاسم

اخبار

آیت الله عیسی قاسم وارد مشهد مقدس شد

آیت الله عیسی قاسم از علمای بحرین که پس از بازگشت از سفر درمانی خود در نجف اشرف سکونت داشت…

بیشتر بخوانید »
بستن