آیه تطهیر

اهل‌بیت (ع)

مقصود از اهل البیت در آیه تطهیر چیست؟

اگرچه «اهل بیت» در این آیه، به صورت مطلق است، امّا به قرینه آیات قبل و بعد، منظور از «بیت»…

بیشتر بخوانید »
بستن