اتفاقات مهم ربع الاول

دانستنی ها

رویدادهای مناسبتی ربیع الاول

زمانی که نوبت نامگذاری ماه قمری بود، به سبب همزمانی با بهار، این ایام را ربیع نامگذاری کرده اند. حقیقتا…

بیشتر بخوانید »
بستن