اجباری نبودن دین

دانستنی ها

علت اجباری نبودن دین و رستگاری چیست؟

خداوند هیچ فردی را برای رسیدن به رستگاری مجبور نمی کند. در واقع اراده خدا بر این تعلق نگرفته که…

بیشتر بخوانید »
بستن