احسان

دانستنی ها

احسان و نیکوکاری به چه معناست ؟ نگاه اسلام به این قضیه چیست؟

احسان و نیکوکاری یکی از آموزه های وحیانی و از مفاهیم پردامنه قرآنی است. قرآن کریم با امر به «عدل…

بیشتر بخوانید »
بستن