احکام نماز خواندن در وسیله نقلیه متحرک

دانستنی ها

احکام اقامه نماز در وسیله نقلیه متحرک

ساعت حرکت بعد از اذان مغرب بود. برای رسیدن به قطار چند ماشین عوض کردم، اما در نهایت برای جانماندن…

بیشتر بخوانید »
بستن