اصحاب پیامبر (ص)

اهل‌بیت (ع)

مرقد شهید جاوید زید بن صوحان العبدی (علیه السلام) یکی از اصحاب امیر المومنین (علیه السلام) در استان بصره

مرقد شهید جاوید زید بن صوحان العبدی (علیه السلام) یکی از اصحاب امیر المومنین (علیه السلام) در استان بصره زید…

بیشتر بخوانید »
اهل‌بیت (ع)

مقصود از اهل البیت در آیه تطهیر چیست؟

اگرچه «اهل بیت» در این آیه، به صورت مطلق است، امّا به قرینه آیات قبل و بعد، منظور از «بیت»…

بیشتر بخوانید »
بستن