امامت حضرت مهدی (عج)

اهل‌بیت (ع)

امام مهدی (عج) مظهر کمال

امام مهدی (عج) مظهر کمال خدای جهان خالقی حکیم است و هیچ موجودی را بیهوده و عبث نیافریده، چون خلق…

بیشتر بخوانید »
اهل‌بیت (ع)

چرا خداوند بعد از امام عسکری(ع) امامت را به کودکی پنج ساله سپرد؟

خداوند متعال، حضرت بقیه الله و حجت حق و علت مبقیۀ انسانیت و مهدی دادستان را در سن پنجسالگی به…

بیشتر بخوانید »
بستن