بازگشت حضرت عیسی (ع)

دانستنی ها

بازگشت عیسی(ع) در آخرالزمان باور مشترک مسلمانان و مسیحیان

نقطه اشتراک تفکر دین مبین اسلام با مسیحیت در بازگشت تمدن‌ساز عیسی(ع) در مقطعی از آخرالزمان و زمینه‌سازی برای حکومتی…

بیشتر بخوانید »
بستن