بیان نکردن عیوب کالا در هنگام معامله

دانستنی ها

بیان نکردن عیوب کالا هنگام معامله حرام است؟

صفحه احکام شرعی سایت khamenei.ir در اینستاگرام درباره حکم شرعی بیان نکردن عیوب کالا هنگام معامله نوشت: سوال: آیا هنگام…

بیشتر بخوانید »
بستن