حرم مطهر عباسی

اخبار

اجرای طرح تسقیف صحن مطهر عباسی با حفظ بافت معماری اسلامی

اجرای طرح تسقیف صحن مطهر عباسی با حفظ بافت معماری اسلامی پیشتر روند تسقیف صحن مطهر عباسی (علیه السلام) جهت…

بیشتر بخوانید »
اخبار

پایان بخش دوم سنگفرش صحن مطهر عباسی و آغاز فاز سوم این پروژه

پایان بخش دوم سنگفرش صحن مطهر عباسی و آغاز فاز سوم این پروژه اقدامات سنگ فرش صحن مطهر حضرت ابوالفضل…

بیشتر بخوانید »
بستن