حفظ جزء سی قرآن

اخبار

حذف زنگ قرآن مدارس ابتدایی، به نام طرح ملی حفظ جزء ۳۰

رضا نباتی کارشناس قرآنی و مولف کتب درسی قرآن مقطع ابتدایی در یادداشتی به آفات طرح حفظ جزء سی که از…

بیشتر بخوانید »
بستن