حکم شرعی نگاه کردن به موبایل در نماز

اخبار

حکم شرعی نگاه کردن به موبایل در نماز

صفحه احکام شرعی khamenei.ir در اینستاگرام حکم شرعی نگاه کردن به موبایل هنگام نماز خواندن را منتشر کرد و نوشت:…

بیشتر بخوانید »
بستن