دل نوشته هایی در سوگ امام یازدهم

دلنوشته

دل نوشته‌هایی در سوگ خورشید یازدهم

تجلی یازدهم که بر طلوعی بی‏زوال تکیه دارد، درد را چه عمیق درک کرده است، تبسم قدسی لحظاتش، همه صبر…

بیشتر بخوانید »
بستن