روز قیامت

دانستنی ها

بهشت جای چه افرادی است؟

بهشت جای چه افرادی است؟ بهشت، جایگاهی ویژه مقربان درگاه الهی است که شاید طالبان زیادی داشته باشد و این…

بیشتر بخوانید »
دانستنی ها

بزرگترین حسرت روز قیامت از زبان امام علی(ع)

بر اساس آموزه‌های دینی اموال و ارزاق دارای آثار وضعی و معنوی هستند و بر روح و جان افراد اثرات…

بیشتر بخوانید »
دانستنی ها

وضعیت ربا‌خوار در روز قیامت

ربا‌خواری یکی از موضوعاتی است که خداوند در آیات بسیاری به بیان پیامد‌های آن پرداخته و انسان را از آن…

بیشتر بخوانید »
بستن