زنا

احکام

احکام زنا و بازگو کردن این گناه / نظر مراجع تقلید

زنا یکی از گناهانی کبیره ای است که قانون مجازات نیز مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته است.…

بیشتر بخوانید »
بستن