زندگی امام صادق (ع)

اهل‌بیت (ع)

روایت‌هایی از زندگی امام صادق(ع)

چهار صد دینار به فقیر بخشید. مرد دینارها را گرفت، تشکر کرد و با خوشحالی رفت. ناگهان امام به خادمش…

بیشتر بخوانید »
بستن