زیارت مخصوص

دانستنی ها

۲۳ذی القعده؛ روز زیارتی مخصوص امام رضا(ع)

23ذی القعده؛ روز زیارتی مخصوص امام رضا(ع) ماه ذی القعده را که در آن ولادت امام رضا(ع) و زیارت مخصوصه…

بیشتر بخوانید »
بستن