شرکت های هواپیمایی

اخبار

قطع پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران به نجف و بغداد

قطع پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران به نجف و بغداد در حال حاضر بسیاری از پرواز‌ها به عتبات عالیات قطع شده…

بیشتر بخوانید »
بستن