شعر ولادت امام صادق

دلنوشته

اشعار ولادت امام صادق علیه السلام

اشعار ولادت امام صادق علیه السلام جشن خدابه وسعت دنیامبارک است تکرار عید دیگـر «طاهـا» مبـارک است در لیلــــۀ ولادت…

بیشتر بخوانید »
بستن