شله زرد نذری

دلنوشته

شله‌زرد نذری ۲۸ صفر و نویسنده‎ای در غربت

مامان تماس اینترنتی گرفت و آخر مکالمه‌مان گفت: «از طرف تو کره کنار گذاشته‌ام.» سال گذشته هم برایم زعفران نذر…

بیشتر بخوانید »
بستن