شهید آوینی

پوستر های مناسبتی

برای گناهکاران در قافله پیاده روی اربعین جایی هست؟

آیا برای گناهکاران در قافله پیاده روی اربعین جایی هست؟     شهید آوینی: یاران! شتاب كنید، قافله در راه…

بیشتر بخوانید »
بستن