مشاهده نامه اعمال

دانستنی ها

آیا علاوه بر امام زمان (عج) معصومین هم نامه اعمال ما را می‌بینند؟

دراحادیث زمان های متفاوتی برای عرضه اعمال یامشاهده نامه عمل ذکر شده است: هر صبح، هر شب هر دوشنبه و…

بیشتر بخوانید »
بستن