معرفی کتاب پادشاهان پیاده

دلنوشته

آدم‌هایی که فقط در اربعین می‌شود شناخت

«می دانی،تمام مردم سال خمسی دارند، من سال اربعینی دارم؛ یعنی یک‌سال پول جمع می کنم تا اربعین بیام اینجا…

بیشتر بخوانید »
دلنوشته

اسکورت تا مرز ایران برای سفر اربعین

«هر مسافر قصه‌ای داشت و گاه رازی یا ارادتی. شروع قصه مسافرها باهم متفاوت بود. گاه از ایران بود یا…

بیشتر بخوانید »
بستن