پاداش اعمال

دانستنی ها

چگونه می‌توانیم نیت خود را در کارها خالص کنیم؟

1- خلوص نیت به این است که غرض و هدف را ازکارمان مقام قرب الهی و خدمت به انسانهای که…

بیشتر بخوانید »
بستن