چله گرفتن

دانستنی ها

آیا فکر گناه تاثیر چله گرفتن را از بین می‌برد؟

فکرگناه کردن گناه محسوب نمی شود اما به تدریج بتوانید فکرگناه را نیز ازذهن خود پاک کنید که راه نفوذی…

بیشتر بخوانید »
بستن